A roma származásban csak akkor lehetünk biztosak, amennyiben a vérszerinti anya azt az Alapítvánnyal vagy az örökbefogadóval közölte. Ez nagyon ritkán fordul elő! Számos örökbefogadó a roma származást csak feltételezi a vérszerinti anya vagy a gyermek külső jegyei alapján. Ha a vérszerinti anya nyilatkozott a roma származásáról, akkor is csak annyit tudhatunk, hogy a vérszerinti anya cigány, de azt szinte soha nem tudhatjuk, hogy hány százalékban, melyik cigánycsoportból való. Az apa származásáról legtöbbször  semmilyen információ nincs

Egyes örökbefogadók egyértelműen elutasítják a roma származású gyermeket, mások a külső jegyekre figyelve a későbbi hátrányos megkülönböztetéstől tartanak. (Lásd.: A környezet reakciója a roma származásra).

Várakozókkal készített kísérletben örökbefogadott gyermekek fényképeit mutattuk meg, és kérdeztük, hogy a várakozók kiket fogadnának szívesen örökbe, és kiről gondolják, hogy cigány származású. A kísérlet eredménye, hogy a gyermekek több mint 90%-át örökbefogadták volna, azonban a cigány származást nem ismerték fel azon esetekben, amikor az Alapítványnak információja volt arról, hogy a gyermek cigány származású (szőke cigány). Egy olyan kisfiút rendszeresen azonosítottak cigány származásúnak, akiről biztosan lehetett tudni, hogy nem roma származású.

Vélemény, hozzászólás?